Disclaimer


De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en het gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van alle informatie op deze site is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van vwd group. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie van deze site of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van informatie door de browser.

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door vwd group. vwd group kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van de informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Ingewonnen informatie kan gebruikt worden door vwd group voor marketingdoeleinden. Afmelden voor mailingen kan via info@tijdbeursmedia.be.


©  vwd group 2007